Η Άννα Κομηνού για τις εκλογές

Ύστερα από παράκληση της κυρίας Κομηνού, δημοσιεύω άρθρο της το οποίο αφαίρεθηκε από τον ιστότοπο του Kythera Family. Η κυρία Κομηνού είναι μέχρι σήμερα συνεργάτης του εν λόγω ισότοπου και δημοσιεύε τακτικά ρεπορτάζ από τα Κύθηρα. Για πρώτη φορά άρθρο της λογοκρίθηκε και κόπηκε από τους ιδιοκτήτες του Kythera Family! Ακολουθεί το άρθρο.

Hi Folks,

In response to the question where is the blog… Please find below the Kytherian post-election blog that Kythera Family-net pulled off their site. Please circulate. It was written in the hours directly after the election and the language is emotionally charged, but the sentiments mentioned are widely felt here. About censorship, we know are entering ideaologically and politically territory. What is the role of the Kytherian family…?

There’s a Bad Moon On the Rising.
Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed”Mahatma Gandhi

Monumentally a sad day for Kythera, proving that the gods must really be crazy. The 2010 local election returned the corrupt administration of the right- of-centre. Koukoulis government, to power in a clear case of, ‘better the devils we know’ (especially if the devils slip me an envelope of favour).
Beyond it being a personality contest, this victory in the face of the public knowledge of various leaked Council financial documents that shows the members of the local council monopolising public works, without these works ever going to tender, is a lowering of the political bar that exemplifies a new twist in the ethical nature of Kytherian society.
The incumbent Koukoulis government’s lack of experience to source any EU monies for Kythera is unbelievable and the obvious mismanagement of the Summer fires on August the 15 – clearly signals that Kytherian society has loudly entered the ‘me, me, me’ generation with gusto.
What makes this political victory even harder to swallow is that the rise of the island’s nouveau riche,  getting a massive pat on its gaudy back. The crassness of the NR’s materialism is best evident when they are behind the wheels of their new luxury cars, speeding on their freshly laid tar roads.

The highs
Real issues such as local transport, services for youth, education and environment, being discussed publicly.
The long-closed Museum in Chora finally becoming a political issue.
The coalition of right and left-wing citizens who came together under the Kythera-Anti-Kythera for All, ticket working together.
The arrival of the youthful Kytheraiki Protovolia on the local political scene, a coalition of spunky energetic crusaders.

The lows
The arrival of an amorous Agia Pelagia hotelier from Australia, who spent an alleged $20,000 dollars swaying the Kytherian sheeple.
The short-sightness of modern-day Kytherians and the full-bloomed culture of bribery.

The Goal/Jail sentence
The political affirmation of the ‘Koukoulis’ cowboys’ and their greedy rodeo ways and that license to ‘use’ public treasury being as a private money-pot.
The misconception that road works equal civilization.

The no-turning back
If, as initial leaked budget documents reveal and Kythera’s council is 4,000 000 euros in debt, as of today, tommorrow’s political-lust fest will be like those documentaries were you see the lion tears apart a young deer with its savage teeth. The lion symbolising the ‘Koukoulis’ cowboys’ and the role of the deer being played by island of Kythera till 2013.

Seizing the Moment
As of today the two losing parties have the challenge to consolidate and form an alert, fiery unified opposition bringing accountability to the public forum.

In political circles they say that ‘people get the government they deserve’ and last night’s results are not a case of my Soccer team lost…..oh woe is me! But more a case of who are we really and where are we headed? This was not just a political defeat but a social shift.

Ironically the district that had most political clarity was that of Myrtidia, which voted against ‘Koukoulis cowboys’…..perhaps Panayia Myrtiditossa was guiding the Kytherian people, but we were blinded by the ch-ching of self-interest and lack of vision. Our ancestors would weep!!!

Απάντηση