Η ελληνική κρίση στο δρόμο

Ψαχουλεύοντας στα αρχεία μου βρήκα ένα φάκελο με φωτογραφίες που είχα ετοιμάσει για την έρευνα μιας φίλης μου σχετικά με το πόσο επηρρεάζουν την έκφραση στην καθημερινότητά μας τα οικονομικά και κοινωνικά αίτια. Σκέφτηκα λοιπόν ότι είναι μία καλη ευκαιρία να τα μοιραστώ μαζί σας εδώ σε αυτή την καταχώρηση. Ίσως ας πούμε να είναι μία εορταστική δημοσίευση για τη λήξη της κρίσης και τον ερχομό της Ανάκαμψης. Το Success Story λοιπόν το έγραψαν οι δρόμοι! Καλές βόλτες!

53 51 50 47 ÁÅÊ - ÁÑÇÓ (SUPERLEAGUE - 8ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ) / ÐÁÍÏ(ICON PRESS / ÍÔÏÕÍÔÏÕÌÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ) ÁÅÊ - ÁÑÇÓ (SUPERLEAGUE - 8ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ) / ÐÁÍÏ(ICON PRESS / ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ) ÁÅÊ - ÁÑÇÓ (SUPERLEAGUE - 8ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ) / ÐÁÍÏ(ICON PRESS / ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ) 39 38 28 29 30 31 32 33 34 35 37 27 26 25 24 23 22 21 20 19 09 10 12 13 14 15 16 17 18 08 07 06 05 04 03 02 greek crisis

Απάντηση