Οι φίλοι του Κτήματος Τατοΐου

Το βασιλικό κτήμα του Τατοΐου μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης και αφού περιήλθε στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου ξαναζωντανεύει. Με το σύλλογο φίλων του Κτήματος Τατοΐου συνεργαζόμαστε για την ηλεκτρονική και έντυπη προβολή με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Αττικής και την εξέλιξή του σε ένα πνεύμονα ζωής και ψυχαγωγίας.

Σύντομα θα σας ενημερώσω για τις δράσεις που προωθούνται.

  1. Θανάσσης Τόλης on

    Το Τατόι είναι συνδεδεμένο με ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας μας.Η ανακαίνισή του είναι χρέος μας.

Απάντηση