Τα Πορφυρά Μονοπάτια ή αλλιώς… Kythera Hiking

Πάνε εφτά χρόνια από την εποχή που μέλη της οργανωμένης νεολαίας των Κυθήρων, της Πορφυρίδος, είχαν προωθήσει σε συνεργασία με την τότε Αναπτυξιακή Κυθήρων, ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Κυθήρων, την σύνταξη μίας πρώτης μελέτης αξιοποίησης των παλιών μονοπατιών του νησιού. Ήταν δύσκολα χρόνια για τέτοιου είδους «εγχειρήματα», το να ασχοληθεί κανείς δηλαδή με περιβαλλοντικά ευαίσθητα θέματα, αφού και οι τοπικές αρχές και κυρίως το δημοτικό συμβούλιο αγνοούσαν πόσο ευεργετική θα ήταν για το τοπικό τουριστικό προϊόν η αξιοποίηση των μονοπατιών.

Τον Οκτώβριο του 2009, συγκροτήθηκε μία ομάδα εργασίας ύστερα από πρωτοβουλία του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμούς & Ανάπτυξης (Κ.Ι.Π.Α), στην οποία μετείχαν άνθρωποι με εμπειρία, γνώση και αγάπη για μία τέτοια δραστηριότητα. Η ομάδα εργασίας ξεκίνησε το έργο της και σε σύντομο διάστημα κατόρθωσε να υλοποιήσει τα εξής: την χαρτογράφηση 30 και πλέον μονοπατιών, τον καθαρισμό και τη σηματοδότηση μέρους αυτών, τη δημιουργία ιστότοπου για την πληροφόρηση των περιπατητών, τη σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης αξιοποίησής τους. Από τον Ιούνιο του 2011 υπάρχουν τέσσερις έτοιμες διαδρομές που διατίθενται στον επισκέπτη του νησιού και κάθε περιπατητή να τις απολαύσει.

Συμμετέχω από την αρχή στην ομάδα εργασίας του Κ.Ι.Π.Α και πιστεύω ότι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της συμβάλαμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Πρέπει να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας πως όσα έχουν πραγματοποιηθεί με ίδια κεφάλαια του ιδρύματος και δωρεές που έχουν κάνει Κυθήριοι της ημεδαπής, αλλά και ομογενείς, ενώ πολύ καθοριστική υπήρξε η οικονομική στήριξη που παρείχε ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος του Σίδνεϊ.

Τον Οκτώβριο του 2011, ο Δήμος Κυθήρων, αν και την τελευταία στιγμή, αποφάσισε να καταθέσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρόταση χρηματοδότησης με μελέτη που συνέταξαν οι υπηρεσίες του. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Κ.Ι.Π.Α προσκόμισε όλα τα απαραίτητα έγγραφα από την πρόοδο της ομάδας μας (χρονικό, μελέτες, χάρτες, πληροφορίες).  Μένει να δούμε αν θα κριθεί ώριμη η πρόταση αυτή για να δρομολογηθεί και εμείς με τη σειρά μας να συμβάλουμε στην υλοποίησή της. Πιστεύω ότι το νησί μας πρέπει πάσει θυσία να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία ανάπτυξης.

Περισσότερα για τα μονοπάτια μπορείτε να αποκομίσετε στις κάτωθι διευθύνσεις:

http://www.kytherahiking.com

http://www.kipafoundation.com

Για να ενισχύσετε το έργο των μονοπατιών επικοινωνήστε με το Κ.Ι.Π.Α

 

Απάντηση